Вещи, которыми стоит поделиться!
Home Сочинение я колас люди на балоте


Сочинение я колас люди на балоте


Нечакана Васілю дапамагае аднавясковец Косцік Хвост, які жыў і працаваў у мястэчку. Саўладаць з Чарнушкай ганарліўкай ён не здолеў і на гэты раз. Усё было з'едзена, гарэлкі не налівалі. Раптам за маці ўступіўся меншы сын Сцяпан, ён папракнуў бацьку таксама зямлёй. «Усё аказалася такім страшным, такім балючым, што дзіва, як выцерпела. Побач з ёю заўсёды тапталі снег «хмурны, насцярожаны сусед Васіль... » — мімаволі ўсміхнулася Ганна. За дзень змалацілі ўсё. I цесная, і цёмная якая!.. » Раздзелы другі, трэці Усё лета перад. I сам ты — харошы, толькі што маўклівы, унурысты. Титова за 8 класс Коровина В. Назаўтра бацькі выклікалі ўрача і той загадаў неадкладна везці дзяўчыну ў бальніцу. Сачыненні па беларускай літаратуры. Першая рэакцыя куранёўцаў — нязгода: «— Тут і без таго: куды ні кінь — клін!.. Праз дзень, у нядзелю быў мітынг, народу сабралася, як у кірмашовы дзень. Усхвалявала з іх Васіля адна — тое, што за Ганнай пачаў улягаць Яўхім. Адразу зніклі святочная весялосць і ўзрушанасць. Пачаліся зімовыя святы — памінанне продкаў, каляды. Тут на душы такое, а яна, грэц ёй, — штаны, латы!.. Убачыўшы на возе сваю равесніцу, задзіру Ганну, якая «у апошні час Васілю проста жыць не давала, пры кожнай сустрэчы, калі б ні трапіўся ёй — смяялася ці нават здзеквалася з яго», хлопец вырашыў абагнаць суседа. «Як жа адступіцца ад гэтых сватоў, ад бяды гэтай, — каб бацька зразумеў, ухваліў яе, каб мачыха не асудзіла? На грэблі фурманку Ігната сустрэлі Чарнушкі. Але нядаўняму чырвонаармейцу, як і найлепшаму яго сябру Хоню, тут не пашчасціла. Нібы праз туман, даходзіла да хлопца, як жылі гэтымі днямі Курані. Але яна як бы і не заўважала ўтомы: не ў навіну гэта...


Самае цяжкае для хлопца ў турме было «проста сядзенне, сядзенне без звычайных клопатаў, без працы».


Марудна і нудна цягнуліся для Міканора перадкалядныя дні. Нарэшце стары здаўся, што ў яго хату прыйдзе галадранка. Хутка іх дагнаў Яўхім, прыстроіўся з другога боку. Побач з ёю заўсёды тапталі снег «хмурны, насцярожаны сусед Васіль... » Мачыха і дружкі ўбіраюць маладую. Яўхім адказвае, што атаман можа раптам і аб'явіцца. Апейка абяцаў прасачыць, каб Алешнікі выйшлі на будаўніцтва ў адзін дзень з Куранямі. Дома яго падтрымаў дзед, наказаў, каб і заўтра, пры дзяльбе, не драмаў. Нікому яна не кідалася ў вочы, пакуль не заружавела ў жнівеньскім росквіце гарачым полымем агністых гронак. А што вочы такія ў цябе — дык мне ето, папраўдзе, да спадобы!

Some more links:
-> конспект обж пожары
Раздзел чацвёрты Ішоў жнівень.
-> сочинение на тему история любви аси и н.н
сочинение я колас люди на балоте -> гто бланк доверенности
Упаўнаважаны яўна перастараўся, заступаючыся за дзяржаўныя інтарэсы ў правядзенні землеўпарадкавання.
-> сочинение - описание об природе
Пасварыўся з Васілём, у якога «тут работы — па горла».
-> презентация по природоведению 10 великих путешественников
Разумее Міканор, што «і вінаваціць людзей нельга — беднасць, нішчымніца...
->SitemapСочинение я колас люди на балоте:

Rating: 89 / 100

Overall: 83 Rates